Vertrouwenscontactpersoon

TV Sparta wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport: tennis of padel. Om de veilige en plezierige sportbeoefening te bevorderen hanteert TV Sparta de gedragscodes van Fair Play van de KNLTB.

We vinden het belangrijk om onaangename en ongewenste zaken zoals pesten, (seksuele) intimidatie of discriminatie binnen onze club te voorkomen en waar nodig bespreekbaar te maken. In principe is ieder lid van TV Sparta hier zelf verantwoordelijk voor!

Daarnaast zijn er twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor tennissers, ouders, toeschouwers, commissieleden, vrijwilligers, en/of bestuursleden met een klacht of een vraag met betrekking tot de algemeen geldende gedragsregels.

De belangrijkste rol van de vertrouwenscontactpersoon is om jouw gevoelens serieus te nemen, je inzicht te geven in de situatie en te adviseren hoe jij hier het beste mee om kunt gaan. De vertrouwenscontactpersoon gaat hier vertrouwelijk mee om en laat de regie van het te volgen traject altijd bij jou.

Ben Hiemstra en Gea van den Ham zijn de vertrouwenscontactpersonen binnen TV Sparta. Lees verder voor het hoe en waarom van een vertrouwenscontactpersoon.

Voorkomen is beter dan genezen
De vertrouwenscontactpersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van TV Sparta?
Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon. De vragen die je hebt kunnen gaan  over:

  • pesten en gepest worden;
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of  seksuele voorkeur niet bij hoort;
  • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid of trainer ervaar je als onprettig;
  • een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe sportomgeving hier mee te maken heeft;
  • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging;
  • je vraagt je af of jouw gedrag als trainer verstandig is;
  • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
  • het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon van TV Sparta op de juiste plaats is.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?
Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! Het gesprek met de vertrouwenscontactpersoon vindt op een neutrale locatie plaats. De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven en van op de hoogte bent.

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoording van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Waar is de vertrouwenscontactpersoon niet voor?
In principe is de vertrouwenscontactpersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen TV Sparta-leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen TV Sparta-verband en de betrokkene(n). Bij twijfel: bespreek met de vertrouwenscontactpersoon of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is. De vertrouwenscontactpersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten TV Sparta.

De vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen TV Sparta. Je kunt de vertrouwenscontactpersoon bereiken via e-mail: [email protected]. Daarna wordt er door Gea of Ben contact met je opgenomen.

Centrum Veilige Sport Nederland (NOC*NSF)
Als je liever contact hebt met iemand van buiten de vereniging dan kun je contact opnemen met het Centrum Veilige Sport Nederland.

Centrum Veilige Sport heeft ook een telefonische hulplijn die op werkdagen gratis bereikbaar is van 8:30 tot 17:30 uur. Het telefoonnummer is 0900 – 2025590. Anoniem contact is ook mogelijk via Speak Up en anoniem chatten kan via FIER. Kijk op de website van Centrum Veilige Sport Nederland voor alle contactmogelijkheden en meer informatie. 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 33 245 1749

Bezoekadres

Watergoorweg 52
3861 MA Nijkerk

KVK-nummer

40095200