Commissies

Technische Commissie

De Technische Commissie is al vroeg in het voorjaar druk met het jaarlijks terugkerende Kamphorst Open Voorjaarstoernooi. Dit HD-DD-GD vroege voorjaars toernooi is sinds jaar en dag een groot succes en kan mede dankzij de medewerking van vele vrijwilligers ondanks soms barre weersomstandigheden nagenoeg altijd doorgang vinden. Het toernooi trekt deelnemers uit de wijde omgeving van Nijkerk. Het is één van de paradepaardjes van de Technische Commissie, die met de organisatie van dit toernooi het tennis-seizoen opent.
 
De Technische Commissie heeft voorts haar handen vol aan het in goede banen leiden van de competitie, waar veel teams van Sparta Tennis aan deelnemen. In september vinden traditioneel de Clubkampioenschappen plaats.
 
Tot slot heeft de Technische Commissie een aantal jaren geleden het Nijkerks Kampioenschap gelanceerd, sinds 2016 heet dit toernooi "De Van Duinkerken Nijkerkse Kampioenschappen", waar tennissers die lid zijn van een Nijkerkse / Hoevelakense vereniging óf woonachtig zijn in Nijkerk én lid zijn van de KNLTB aan deelnemen.
 
Waar nodig assisteert en adviseert de Technische Commissie bij andere door Sparta Tennis georganiseerde toernooien en houdt zij voorts nauwlettend de Jaaragenda bij, zodat "vrij baan" gegeven kan worden aan de onder de verantwoording van de TC vallende toernooien, competitie en Clubkampioenschappen.
 
 Naam  Functie  Telefoon  E-mail
 Dimphy Evers - Tijmense  Voorzitter  06 138 621 48  [email protected]
 Nelleke van der Werf - Boeve  Lid    
 Joke Jansen - van den Brom  Lid    
 Ton Leeuw den Bouter  Lid    
 Ada van de Bunt - van Kommer  Lid    
 Joke van den Bor - Vogelzang  Lid    
 Nanny Müller  Lid    
 Marjon van Domselaar  Lid    
 Dyonne Landman  Lid    
 Harrie Wintermans  VCL    [email protected]
 Herma van de Broek  VCL    [email protected]
 
 
Jeugdcommissie
 
TV Sparta is voor haar jeugd een gezellige vereniging met sfeer en wil daarnaast kinderen ruimte bieden prestatiegericht te tennissen bij de diverse toernooien op het park en in competitieverband. De Jeugdcommissie regelt en coördineert allerlei evenementen voor de jeugd, zoals het organiseren van tennis lessen in samenwerking met tennisschool NDO uit Harderwijk en het organiseren van diverse toernooien en uitwisseling van verenigingen. Verder ziet de commissie toe op het welbevinden van de jeugd door naast de sportieve toernooien leuke activiteiten te organiseren zoals een eindfeest, spelen of een kamp!
 
 Naam  Functie  Telefoon  E-mail
 Barbara van Amerongen  Voorzitter  06 200 028 72  [email protected]
 Vincent van 't Veld  Lid    
 Janieke van Arkel  Lid    

 René Ordeman

 Lid    

 Peggy Wamper

 Lid    
 
 
Ledenadministratie
 
De ledenadministratie neemt uw aanmelding bij de vereniging in ontvangst en verzorgt het lidmaatschap bij de KNLTB. Zij verstrekt de ledenpas waarmee via het digitale afhangsysteem een baan kan worden gereserveerd (noot: afhangen is verplicht). Het opzeggen van een lidmaatschap gaat ook via de ledenadministratie. Zie voor details en bijzonderheden het onderwerp "Lid worden". Al uw vragen kunt u sturen naar: [email protected]
 
 Naam  Functie  Telefoon  E-mail
 Ria Schreuders  Ledenadministratie  -  [email protected]
 Hans Balke  Ledenadministratie  -  [email protected]
 
 
Nieuwe Leden Commissie

Deze nog jonge commissie binnen onze vereniging  die zich “de Nieuwe Ledencommissie” mag noemen, heeft tot doel aspirant- en nieuwe leden een warm welkom te heten binnen onze vereniging. Onze commissie staat, als er vraag naar is, voor een stukje begeleiding, vraagbaak of introductie bij de eerste stappen op ons mooie tennispark. Ook kan en wil de Commissie iets betekenen voor leden die bijvoorbeeld op zoek zijn naar een nieuwe tennispartner, of mogelijk instroom zoeken in een groepje die reeds met elkaar tennispartijtjes afspreken.
 
De commissie heeft ook aspiraties om op regelmatig terugkerende basis toernooitjes te organiseren voor de beginnende tennisspeler. De commissie zal zich ook laten zien op lokale evenementen om daar het tennisspel en TV Sparta als zodanig te promoten. Voor allerhande vragen, die te maken hebben met het tennisspel, het tennispark, of waar je mogelijk ook mee zit, voor- of na aanvang van je lidmaatschap, schroom dan niet om met onze commissie contact op te nemen. Dat kan via ons centrale e-mail adres [email protected], maar het is ook mogelijk één van ons persoonlijk te mailen of te bellen.
 
 Naam  Functie  Telefoon  E-mail
 René Ordeman  Lid    [email protected]
 
 
PR & Communicatie Commissie
 
De PR & Communicatie Commissie verzorgt Public Relations en communicatie in de ruimste zin des woords. De commissie draagt onder andere zorg voor de redactie van de website, de social media kanalen, het afhangbord en de ClubApp. Onder de commissie valt ook de Lief en Leed Commissie, die het contact verzorgt met leden die door bijzondere omstandigheden extra attentie verdienen. PR verzorgt de Public Relations in de ruimste zin des woords.
 
 Naam   Functie  Telefoon  E-mail
 Herman van den Brink  Voorzitter  06 522 161 69  [email protected]
 Jacoline Mulder - Kruithof  Lief & Leed  033 245 9842  
 Hetty Kruithof  Lief & Leed  033 246 1225  
 
 
Kantinecommissie
 
Men zegt wel eens dat de kantine het kloppend hart van de vereniging is. In zekere zin is dat ook zo. In de kantine komen de leden vóór en na de wedstrijden bij elkaar. Het is dé plek waar onderlinge contacten ontstaan, waar het goed toeven is als de dorst gelest moet worden en waar het in de winterdagen lekker binnenkomen is na een partijtje tennis in de buitenlucht.
 
De kantine is van én voor iedereen. De vereniging is er bijzonder trots op dat de leden zélf zorgdragen voor een goed lopende kantine. Dat gebeurt d.m.v. een systeem waarbij ieder senioren lid, behoudens zij die als vrijwilliger minimaal 15 uur actief zijn in een commissie, drie dagdelen per kalenderjaar verplicht kantinedienst draait.
 
Aan het eind van ieder kalenderjaar wordt aan alle leden de mogelijkheid geboden om zelf de data te bepalen waarop hij of zij kantinediensten wil draaien. Degenen die daar geen gebruik van maken, krijgen de data van de kantinediensten toegewezen door de Kantinecommissie. Er geldt een boeteregeling als een lid zijn of haar toegewezen dienst niet draait. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het zoeken naar een eventuele vervanger; ook bestaat de mogelijkheid een dienst te "verkopen". Een lijst met actieve leden die tegen een vastgesteld tarief uw dienst eventueel over willen nemen hangt op het prikbord in de hal en zit in de zwarte map die u achter de bar kunt vinden.

In deze map vindt u ook een document waarin alle details m.b.t. het draaien van een kantinedienst beschreven staan. Ook staan deze werkzaamheden op bordjes aangegeven. Eigenlijk is het niet anders dan u thuis zou doen, houdt de boel gewoon goed schoon én aangevuld.

De Kantinecommissie is tevens verantwoordelijk voor de in- en verkoop van consumpties, de inventaris van keuken, bar en meubilair, alsmede voor het opmaken van de omzetgegevens en de afdracht van kantine opbrengsten.

De Kantinecommissie bestaat tevens uit een aantal Kantineleiders (afsluiters) die eindverantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen van de kantine én het afsluiten van het gebouw. Een goed lopende en gezellige kantine is onmisbaar voor een vereniging als TV Sparta.

De Kantinecommissie, de Kantineleiders en de Kantinediensten: zij vormen een goed op elkaar ingesteld team dat bijna 365 dagen per jaar paraat staat!
 
 Naam  Functie  Telefoon  E-mail
 Geerten Zoetelief  Voorzitter  06 101 035 19  [email protected]
 Co van Loenen  Inkoop  06 533 476 14  
 Ab van Plaggenhoef  Kantinediensten  06 154 411 78  [email protected] 
 Chris Teunissen  Beheerszaken  06 189 924 15  
 
 
Commissieleden in het Bestuur

Als voorzitter nemen zij deel aan de maandelijkse bestuursvergadering. Hierin wordt verslag gedaan van het reilen en zeilen van de desbetreffende commissie. De notulen van de maandelijkse bestuursvergadering worden door hen in een aparte commissie vergadering met de andere leden van de desbetreffende commissie besproken.
 
 Naam  Functie  Telefoon  E-mail
 Kim van Domselaar  Onderhoudscommissie  06 143 951 35  [email protected]
 Herman van den Brink  PR & Communicatie  06 522 161 69  [email protected]
 Geerten Zoetelief  Kantinecommissie  06 101 035 19  [email protected] 
 Dimphy Evers - Tijmense  Technische commissie  06 138 621 48  [email protected] 
 Barbara van Amerongen  Jeugdcommissie  06 200 028 72  [email protected] 
 
 
Sponsorcommissie
 
De sponsorcommissie opereer zelfstandig naast het bestuur. Voor alles op het gebied van sponsoring kunt u met hen contact opnemen.
 
 Naam  Functie  Telefoon  E-mail
 Eddy Vedder  Voorzitter  06 533 109 65  [email protected]
 Tyno Koelewijn  Lid  06 533 887 86  
 Gert Doppenberg  Lid  06 265 601 71  
 Jacoline Mulder  Lid  033 245 9842  
 
 
Onderhouds Commissie

De Onderhouds Commissie draagt zorgt voor het onderhoud van het tennis complex. Regelmatig vindt groot onderhoud aan het buitencomplex plaats. Indien nodig voert de commissie reparaties uit aan het clubgebouw. De commissie draagt tevens zorg voor onderhoudscontracten met derden (er zijn onderhoudscontracten voor o.a. baanverlichting, verwarming clubgebouw en specifiek baan onderhoud).
 
 Naam  Functie  Telefoon  E-mail
 Kim van Domselaar  Voorzitter  06 143 951 35  [email protected] 
 Marten van Loenen  Zaterdagploeg    
 Aart van Dasselaar  Zaterdagploeg    
 Gerard Tijmense  Zaterdagploeg    
 Thijs Guliker  Zaterdagploeg    
 Niels van den Akker  Zaterdagploeg    
 Gerwin van den Akker  Zaterdagploeg    
 John van Loenen  Zaterdagploeg    
 Marloes Delis  Zaterdagploeg    
 Johan van den Brink  Zaterdagploeg    
 Wijbrand Steenhoven  Zaterdagploeg    
 Jan van Middendorp  Zaterdagploeg    
 Dirk Valkengoed  Onderhoud tuin    
 Ton Onland  Grasmaaier    
 Hans de Man  Grasmaaier    
 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 33 245 1749

Bezoekadres

Watergoorweg 52
3861 MA Nijkerk

KVK-nummer

40095200