Instructie Verantwoord Alcoholschenken

 
 
TV Sparta draait bijna volledig op de inzet van de leden zelf. Dat geldt voor het bestuur, de diverse commissies en de uitvoering van de bardiensten. Een vereniging is gebonden aan een aantal door de overheid opgelegde regels en afspraken. Eén van de bepalingen in de Drank- en Horecawet is, dat barvrijwilligers de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) gevolgd moeten hebben, dat geldt ook voor degenen die bij onze vereniging van bardiensten zijn vrijgesteld! De vereniging is verplicht hiervan een registratie bij te houden. In overleg met de kantine commissie is er gezocht naar een voor de leden minst tijdsintensieve oplossing. We denken die gevonden te hebben in een online IVA test.
 
 
 
Wij verzoeken u de site http://www.nocnsf.nl/iva te openen. Aan het einde van informatie vindt u een link naar een afrondende test. Als u bij "barverantwoordelijke" invult: [email protected] dan ontvangt zowel u als de vereniging een certificaat van de door u succesvol afgeronde test. 
 
Dit certificaat is noodzakelijk om als barvrijwilliger voor TV Sparta (maar ook voor andere verenigingen) ingezet te kunnen worden. De certificaten zullen in de Catsburcht opgeslagen worden en de kantine commissie zal van alle leden die de test gedaan hebben een registratie bijhouden. 
 
Het doornemen van de informatie en de test (20 vragen) duurt ongeveer 3 kwartier. Het opzoeken van informatie tijdens de test is toegestaan. Het openen van webpagina's tijdens de te test kan er toe leiden dat de test wegvalt. U moet dan opnieuw de test openen en krijgt dan waarschijnlijk andere vragen. 
 
Het is verplicht!
Het bestuur van TV Sparta vraagt alle seniorenleden om zo spoedig mogelijk de informatie door te nemen en de IVA test af te leggen. Ook als u géén kantinedienstverplichting heeft, want bij bijzondere gelegenheden komt het voor dat ook vrijwilligers hand- en spandiensten achter de bar verrichten. We nemen gewoonweg het zekere voor het onzekere. 
 
Mochten er vragen zijn dan kunt u terecht bij Geerten Zoetelief en Sibert van Leeuwen op [email protected] en natuurlijk kunt u hen ook even "aanschieten" met uw vragen.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 33 245 1749

Bezoekadres

Watergoorweg 52
3861 MA Nijkerk

KVK-nummer

40095200