Parkreglement T.V. Sparta

 • Onder “park” wordt verstaan het gehele complex: banen, clubgebouw, terras, speeltuin en openbare ruimten rond en in de directe nabijheid van het park.

 • Auto’s dienen geparkeerd te worden in de parkeervakken; uit veiligheidsoverwegingen en in verband met mogelijke calamiteiten (brandweer, ambulance) nooit voor de fiets- ingang van het complex).

 •  Fietsen, bromfietsen en scooters dienen gestald te worden in de fietsenstalling. 

 • Honden kunnen worden toegelaten, mits aangelijnd, maar niet op de banen en in het clubgebouw. Het park is geen honden-uitlaatplaats.

 • Consumpties dienen direct te worden afgerekend. TV Sparta is sinds 15 juli 2011 een “cashloze” vereniging.

 • Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde bakken.

 • TV Sparta is een rookvrije vereniging. Roken is niet toegestaan.

 • Na gebruik is het is verplicht de banen, douches, toiletten en kleedkamers schoon achter te laten.

 • Het verdient aanbeveling geen geld of waardevolle voorwerpen in de kleedkamers achter te laten. Het bestuur van TV Sparta is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, vernieling en/of beschadiging van eigendommen van de leden en/of introducees.

 • Het bestuur is niet aansprakelijk voor het ontstaan van lichamelijk letsel in welke vorm dan ook.

 • Bij wangedrag van leden houdt het bestuur zich het recht voor over te gaan tot verwijdering van betrokkenen c.q. hen het lidmaatschap te ontnemen.

 • De baanverlichting wordt op zon- en feestdagen NIET ingeschakeld. Op alle andere dagen zal de baanverlichting tot niet later dan 22.30 ingeschakeld mogen zijn, behoudens tijdens toernooien. Tijdens toernooien blijven tot en met einde van de laatste wedstrijd ALLE banen verlicht; het is dan NIET toegestaan de verlichting zelf uit te schakelen.

 • Bestuursleden zijn gemachtigd om bij meningsverschillen, aangaande de uitvoering van dit parkreglement, maatregelen te nemen. Bij afwezigheid van bestuursleden zijn kantineleiders en commissieleden daartoe bevoegd.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 33 245 1749

Bezoekadres

Watergoorweg 52
3861 MA Nijkerk

KVK-nummer

40095200