Bestuur T.V. Sparta

 
Het bestuur bestaat uit 9 personen: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, alsmede de voorzitters van de Technische Commissie (TC), de PR & Communicatie Commissie (PRC), de Jeugd Commissie (JC), de Kantine Commissie (KC), de Ledenadministratie (LA) en de Onderhouds Commissie (OC). De Vice Voorzitter, zijnde één van de bestuursleden, wordt aangesteld door het bestuur.
 
Het bestuur komt iedere 2e maandag van de maand bij elkaar, behalve in de maanden juli en augustus. Naast bijzondere agendapunten, staat de rapportage door de voorzitters van de diverse commissie als vast punt op de maandelijkse agenda. De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur en rapporteert en voert overleg over de financiële positie van de vereniging. Van iedere bestuursvergadering worden notulen gemaakt. Tijdens de vergadering is ook de Ledenadministratie aanwezig en incidenteel roept het bestuur de Nieuwe Leden Commissie (NLC) en Sponsorcommissie (SC) op om een vergadering bij te wonen.
 
De rechten en plichten van bestuur en leden, alsmede de doelstelling van de vereniging, zijn vastgelegd in de Statuten. Voor de meer algemene dagelijkse gang van zaken bestaat er een Huishoudelijk Reglement; wijzigingen daarin kunnen alleen met goedkeuring van de leden doorgevoerd worden. Voorts is er door het bestuur een Parkregelement en een reglement waarin de regelgeving met betrekking tot het reserveren van de banen is vastgelegd.
 
Het bestuur schrijft minimaal één keer per jaar een Algemene Leden Vergadering (ALV) uit. Uitnodigingen voor die vergadering worden via de website ruim van tevoren bekend gemaakt. Een bestuur kan niet functioneren zonder de inbreng van de leden en hoopt via de ALV dat leden de moeite nemen om tijdens de ALV met ideeën te komen en de vragen die leven op het bestuur af te vuren. Indien gewenst, kunnen leden het bestuur verzoeken een Extra Algemene Leden Vergadering bijeen te roepen. De voorwaarden waarop dat kan gebeuren zijn in de Statuten vastgelegd. Het bestuur kan ook op eigen initiatief een Extra Algemene Leden Vergadering uitschrijven.
 
Zonder de inbreng van vrijwilligers in de diverse commissies en de schoonmaakploegen van verenigingsgebouw en het park, kan de vereniging niet functioneren. Voor de inbreng van de vrijwilligers wordt ieder jaar een bijzondere avond georganiseerd waarop de vrijwilligers mét eventuele partner in het zonnetje worden gezet. Het bestuur neemt de organisatie op zich van deze altijd plezierige avond.
 
Het bestuur voelt zich verantwoordelijk voor een veilig sportpark voor alle leden van de vereniging. Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies of zoekraken van uw eigendommen.
 
 Naam  Functie  Telefoon  E-mail
 Sibert van Leeuwen  Voorzitter  06 518 200 42  [email protected] 
 Ceciel Mannens  Secretaris  06 536 496 46  [email protected] 
 Adri van 't veld  Penningmeester  06 832 410 34  [email protected] 
 Kim van Domselaar  Lid, Onderhoudscommissie  06 143 951 35  [email protected] 
 Herman van den Brink  Lid, PR & Communicatie   06 522 161 69  [email protected] 
 Geerten Zoetelief  Lid, Kantinecommissie  06 101 035 19  [email protected] 
 Dimphy Evers - Tijmense  Lid, Technische commissie  06 138 621 48  [email protected] 
 Barbara van Amerongen  Lid, Jeugdcommissie  06 200 028 72  [email protected] 
 Ria Schreuders  Lid, Ledenadministratie  06 151 154 77  [email protected]

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 33 245 1749

Bezoekadres

Watergoorweg 52
3861 MA Nijkerk

KVK-nummer

40095200