Update aanleg padelbanen bij TV Sparta

31 augustus 2022


Tijdens de Algemene Ledenvergadering in april is door onze leden groen licht gegeven voor het aanleggen van 3 padelbanen bij TV Sparta. De padelcommissie heeft hierna niet stil gezeten en heeft de afgelopen maanden flink aan de weg getimmerd. Graag geven we jullie een update van de huidige stand van zaken.

Met de hondenvereniging (Bouvier Dressuurgroep Nijkerk) is intensief onderhandeld en zijn afspraken gemaakt en vastgelegd over het aantal vierkante meters dat TV Sparta van de buurman overneemt. In ruil hiervoor zal onze vereniging een bijdrage leveren voor de verharding van een deel van het terrein en zullen schaduwplekken gerealiseerd worden. Verder zal het hekwerk dat momenteel de afscheiding vormt achter baan 3 en 6 bij onze buurman een tweede leven krijgen en zal TV Sparta zorg dragen voor een nieuw toegangshek bij de hondenvereniging.

De opdracht voor de aanleg van de padelbanen is gegund aan RekreSport uit Baarn. Het bedrijf heeft meer dan 200 banen aangelegd en is daarmee een grote speler op de padelbanen markt. We hebben gekozen voor een ondergrond van Kropor, een waterdoorlatende betonlaag. De kooien zelf en de verlichting zijn van Nederlands fabricaat. We hebben gekozen voor een blauw speelveld.

Voor een deel van de projectkosten zal TV Sparta een lening afsluiten. Met de beoogd financier zijn positieve gesprekken gevoerd en voor een lening hebben we een garantstelling van Stichting Waarborgfonds Sport in huis. De aanvraag voor de Omgevingsvergunning ligt sinds 8 augustus bij de gemeente Nijkerk. De aanvraag voor overheidssubsidie van 30% van de kosten van het project is in de maak.

We verwachten in de loop van het 4e kwartaal van 2022 te starten met de aanleg en gaan ervan uit dat de padelbanen in het 1e kwartaal van 2023 speelklaar zijn. Mooie vooruitzichten dus! 

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 33 245 1749

Bezoekadres

Watergoorweg 52
3861 MA Nijkerk

KVK-nummer

40095200