Terugblik: TV Sparta 35 jaar!

19 april 2022


Afgelopen zaterdag vierden we onze 35e verjaardag! Na de speech van de voorzitter werd de taart aangesneden door het oudste spelende lid en proostten we met zijn allen op het jubileum. Om 16.00 uur opende voorzitter Sibert van Leeuwen de kick-off van het lustrumjaar met de volgende mooie woorden:

"Vandaag, precies 35 jaar geleden, werd een uniek staaltje doorzettingsvermogen bekroond met de oprichting van Tennisvereniging Sparta. Op dat moment werd de vereniging losgeweekt van een afdeling van de Sportvereniging Nijkerk, waar ook Sparta Voetbal, Korfbal en Basketbal onder vielen. De grote motor achter de oprichting was Piet Catsburg, bij leven al een legende binnen de Nijkerkse sportwereld.

Toen de vereniging op 16 april 1987 werd opgericht had het geen clubhuis, geen tennisbanen, maar wel 84 beginnende en 80 gevorderde tennissers als lid ingeschreven. Er werd in het eerste jaar gelest in de hal van onze buurman NTC. In feite werd TV Sparta gelanceerd omdat NTC in de 80’er jaren uit haar jasje groeide met 800 leden en een wachtlijst van 3 jaar. Tennis was “booming” in Nederland en dus ook in Nijkerk.

De gemeente Nijkerk onderkende de dringende behoefte aan een tweede tennisvereniging en besloot om een stuk braakliggend terrein in Watergoor aan de kersverse tennisclub te gunnen. De eerste 4 tennisbanen werden in 1988 opgeleverd en er werd een semipermanent clubhuis gebouwd. Na ongeveer 2 jaar werden er nog eens 2 banen aan toegevoegd en bij de viering van het eerste lustrum werden banen 7 en 8 gerealiseerd en door burgemeester Borgman geopend.

Wat een succesverhaal! Geheel op eigen kracht, zonder subsidie, met hulp van een ontelbaar aantal vrijwilligers stond er binnen 5 jaar een tennisvereniging op de kaart met verlichte tennisbanen. In de eerste bestuursnotities en clubbladen kunnen we teruglezen dat de leden in de eerste jaren ook financieel een bijzonder steentje bijdroegen: een jaar contributie werd vooruitbetaald om de lichtmasten te kunnen bekostigen.

Binnen 5 jaar telde de vereniging 800 leden en een wachtlijst van bijna 100. Ledenverloop was er vrijwel nauwelijks en mede daarom werd eind negentiger jaren besloten om een nieuw clubhuis neer te zetten, gerealiseerd met hulp van vele vrijwilligers. De leden van de “bouwploeg” investeerden er zo maar 1000 uur per persoon in.

In dat gebouw staan we nu. In februari 2000 werd het geopend, en vanaf dag 1 tot en met de dag van vandaag genieten we als club van het geweldige ontwerp maar ook mensen van buitenaf, bezoekers, competitie- en toernooispelers spreken hun bewondering uit. Toch gaan we dit jaar starten met een nieuwe “look”, met ander meubilair, lampen, en met een andere kleurstelling willen we een vlucht naar voren nemen. Met respect voor de ontwerpers en interieurbedenkers van 22 jaar geleden! De indeling, de bar, de vloer blijven allemaal zoals het nu is. Zo, dat is dan meteen het eerste nieuwtje, en dan heb ik er nog een:

Het logo van onze vereniging krijgt een ander smoeltje. Wat strakker, meer van deze tijd maar nog steeds herkenbaar. We kwamen erop toen we aan de slag gingen met het aanbrengen van het logo op de gevel van De Catsburcht in de buurt van de hoofdingang. Dat logo willen we ook graag verlichten. Het bestuur is unaniem over het nieuwe ontwerp, met dank aan Tyno Koelewijn die zijn beste beentje weer eens heeft voorgezet. Tyno zit overigens ook in de 'Kantine Oppimp Commissie', 1 van de 3 commissies die die we begin dit jaar in het leven hebben geroepen. Tyno’s dochter Sascha, Adri van ’t Veld en Geerten Zoetelief zitten eveneens in deze commissie.

De feest- of lustrum commissie is de tweede commissie die ik hier even wil noemen: zij zijn verantwoordelijk voor een goed verloop van deze 'kick-off' van het lustrumjaar: Geerten Zoetelief, Ceciel Mannens, Rowynn Marshall, Paula van den Brink, Harry van de Kleijn en Janieke van Arkel vormen deze commissie, die na dit partijtje van vandaag verder gaan werken aan het lustrumfeest op zaterdag 24 september.

Zomaar een paar namen van vrijwilligers. Ik wil ook vandaag, net als gisteren en in de toekomst mijn waardering uitspreken voor alle vrijwilligers die de vereniging dragen, en gedragen hebben, alle commissies, geen enkele uitgezonderd, zetten zich gedurende het hele jaar op een ongelooflijke manier in. Tijdens de moeilijke coronaperiode stond de boog niet altijd strak gespannen, maar nog altijd gebeurde er achter de schermen van alles. Zonder al deze mensen lukt het niet, kan het niet en zouden we misschien niet eens meer bestaan. Althans niet in deze vorm. Uiteraard dank ik ook alle leden die trouw hun bardiensten verrichten, het hoort bij de vereniging, we varen er wel bij!

35 jaar TV Sparta, ik ben er zelf denk ik zelf 30 jaar onderdeel van. Hoewel het niet om mij gaat, is het wel tekenend hoe ik hier terecht ben gekomen: ik werkte als correspondent voor De Stad Nijkerk en werd in 1992 naar deze club gestuurd om verslag te doen van de feestelijkheden rond het eerste lustrum. Ik nam Piet Catsburg apart in de bestuurskamer en was diep onder de indruk van wat hij te vertellen had. Ik wist toen al dat ik hoe dan ook onderdeel wilde worden van de TV Sparta familie, zo inspirerend hoe die man op me inpraatte. Ik vertel dit ook, omdat wat voor deze mooie vereniging zo tekenend is, is dat iedereen zich hier altijd gauw thuisvoelt en de vereniging vaak ervaart als een tweede huis. Het jubileumboek, alweer 10 jaar oud, barst van de verhalen over dat gevoel. Leuk detail: Volgens officiële cijfers van de KNLTB is TV Sparta over heel Gelderland de vereniging met het minste verloop.

Laat ik afsluiten, maar niet zonder nog even de 3e Commissie te noemen die dit jaar in het leven geroepen is: de Padel Commissie, die zich bezighoudt met een gedegen onderzoek naar de haalbaarheid van padelbanen bij onze vereniging. Ceciel Mannens, Gerard Tijmense, Herman van de Brink, Geert de Bruin en ikzelf zitten in deze commissie. De belangrijkste insteek: we houden 8 banen, de contributie wordt niet verhoogd als gevolg van de aanleg van padelbanen en je tennist en padelt in principe voor hetzelfde bedrag. Ik kan en zal er nog veel meer over vertellen, maar ik laat het voor nu rusten tot de ALV van volgende week donderdag.

Graag breng ik een toost uit op deze mooie vereniging, op hoe mooi zij was, op hoe mooi zij vandaag nog is en op dat ze hopelijk tot in lengte van jaren mooi mag blijven!”

Klik hier voor een mooie fotorapportage, gemaakt door Harry Koelewijn.

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 33 245 1749

Bezoekadres

Watergoorweg 52
3861 MA Nijkerk

KVK-nummer

40095200