Penningmeester

10 september 2019

Onze penningmeester, Jan van ‘t Veld, kampt met een serieuze blessure en heeft voorgesteld zijn taken en verantwoordelijkheden binnen het bestuur over te dragen aan zijn echtgenote Adri van ‘t Veld. Sinds de benoeming van Jan binnen het bestuur was er al een verdeling van werkzaamheden: Adri verzorgt sinds april 2019 de financieel-administratieve werkzaamheden. De functie van penningmeester komt daar nu bij. Adri zal als alles goed gaat in april volgend jaar officieel voorgedragen worden. Waar nodig zal oud penningmeester Henk van Steeg Adri assisteren.

In de eerste plaats dankt het bestuur Jan voor de korte periode van goede samenwerking en wenst hem een voortvarend herstel toe. Daarnaast is het bestuur uiteraard heel content met het feit dat Adri de functie van penningmeester zal overnemen. Adri is bekend bij veel van onze leden. Zij heeft gedurende een lange reeks van jaren samen met Marjo Walkier de Ledenadministratie gevoerd; ook heeft zij gedurende een aanzienlijke periode in de “Lief en Leed” Commissie gezeten.

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 33 245 1749

Bezoekadres

Watergoorweg 52
3861 MA Nijkerk