Op de agenda: TV Sparta rookvrij?

28 juli 2021


Het bestuur van TV Sparta heeft het onderwerp 'rookvrije vereniging' een aantal keren besproken tijdens bestuursvergaderingen. 'Op naar een rookvrije generatie' is al lange tijd een breed gedragen maatschappelijk onderwerp en in o.a. sportkantines wordt al sinds 2008 niet meer gerookt. Een groeiend aantal sportverenigingen heeft in de afgelopen jaren besloten ook buiten de kantine, binnen de hekken van het sportpark, roken niet langer toe te staan.

Het bestuur van TV Sparta is voornemens om dit onderwerp als agendapunt op te brengen in de Algemene Ledenvergadering die op donderdag 28 oktober gehouden wordt. Leden van de vereniging worden uitgenodigd mee te discussiëren over het al dan niet geheel rookvrij maken van het tennispark. Het bestuur acht het belangrijk dat een plan van aanpak breed gedragen wordt.

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 33 245 1749

Bezoekadres

Watergoorweg 52
3861 MA Nijkerk