Een jaar in vogelvlucht

21 december 2018

Beste leden van TV Sparta,

Zo tegen het eind van ieder kalenderjaar voel ik de dringende behoefte om wat gedachtenspinsels aan het papier toe te vertrouwen. Vroeger gebeurde dat via ons clubblad de Matchpoint, maar die wordt al enige tijd niet meer uitgegeven, dus jullie krijgen mijn terugblik digitaal. Via de nieuwsbrief, email, website, wie weet ook “Facebook”.

Ook voor 2018 geldt dat het weer een goed “TV Sparta” jaar is geweest, met uiteraard een boel mitsen en maren, maar die horen er ook bij. We zijn net een klein dorp, een familie, een “community” waar iedere dag weer anders is dan de voorgaande. “Goed” betekent in mijn beleving dat het clubhuis, de banen en het gehele park er fantastisch bij liggen, mede dankzij de geweldige inzet van vele vrijwilligers maar ook omdat de leden zélf er zuinig op zijn. Een “goed jaar” was het ook omdat na een betrekkelijk groot aantal jaren op rij het ledenbestand van de vereniging weer aan het groeien is, na een aantal jaren op rij een behoorlijke terugval. Ik breng dit voorzichtig, want het gaat om slechts enkele tientallen in vergelijking met het voorgaande jaar, en we zijn ook nog bij lange na niet op het niveau van een aantal decennia geleden. De oudere leden weten nog wel hoe het was om met 800 leden de banen te verdelen, we schommelen nu rond de 500 dus er kunnen er nog wel wat bij. Ondanks het ledenverlies zijn jullie lid van een financieel kerngezonde vereniging, hoe trots zijn we er als bestuur op dat sinds een jaar of 15 of langer de contributie niet verhoogd is, behoudens een inflatie correctie. En zelfs die zijn we weleens “vergeten”. Niet alleen financieel zijn we gezond, we zijn ook een duurzame vereniging geworden, met ongeveer 120 zonnepanelen en rondom LED verlichting zijn we stroomneutraal.

Een goed jaar, met mitsen en maren. Het aantal jeugdleden staat onder grote druk. We hebben inmiddels een ondergrens bereikt van iets boven de 30, waarbij we in het verleden op 60-70 zaten met uitschieters naar de 80. De directe consequentie van het lage aantal jeugdleden heeft het bestuur doen besluiten om de lessen voor de jeugd te laten verzorgen door de tennisschool die bij onze buren NTC actief is. Zonder meer een goede tennisschool, onder leiding van Martien Bakkenes. Tussen september en december wordt er bij NTC gelest, in het voorjaar komen de kinderen (en die van NTC) naar ons park. Extra activiteiten zijn afgelopen najaar wel bij TV Sparta gehouden, maar het doet pijn dat we de kinderen bijna niet meer op ons park gezien hebben. Hoe de toekomst er uit ziet is ongewis, uiteraard gaan we werken aan het aantrekken van meer jeugdleden. Het goede nieuws is dat “onze” kinderen gewoon lid blijven bij ons en dat ze nu les krijgen met kinderen van dezelfde leeftijd en speelsterkte. Plezier in tennis, daar gaat het om. En: het behoud van de jeugd voor onze geliefde sport.

Mitsen en maren zijn ook te noteren bij de opkomst van onze clubkampioenschappen en “gezelligheids” toernooien. Dat probleem bestaat al jaren, maar we geven niet op, want toernooien spelen (én competitie) bindt tennissers aan de vereniging waar ze lid van zijn en statistieken bewijzen dat toernooi- en competitiespelers zich langer binden aan de tennissport. Tel daar bij op de enorme gezelligheid en saamhorigheid die toernooien en competities opleveren: hopelijk keert het tij. Het probleem is bekend: “We” – u, jij en ik – zijn allemaal zóóóó druk!!

En omdat we allemaal zóóó druk zijn is communiceren met elkaar ook best wel een “dingetje”, dat geldt voor alle lagen en dwarsdoorsneden van TV Sparta. Niet zelden lopen we daar als bestuur tegenaan, en niet alleen vanuit het bestuur naar de leden toe, maar ook vanuit de diverse commissies die we rijk zijn naar de leden toe en ook tussen commissies en bestuur onderling en alle varianten die daarbij te

bedenken zijn. Het zijn veelal “achter-de-schermen” perikelen waar het altijd beter kan. Naar de buitenwereld communiceren we nog met de website, maar met jullie hebben we kortgeleden ook het fenomeen “nieuwsbrief” geïntroduceerd waarmee we jullie proberen te bereiken. We houden hem kort, dus zoveel mogelijk “ter zake”. Via Facebook communiceren we ook, vooral de “goed nieuws show” en bij tijd en wijlen (maar niet overdreven) promoten we artikelen die daar verschijnen om een supergroot bereik te krijgen. Een supergroot bereik. Hoe simpel is het om je Facebook vriendjes en –vriendinnetjes via Facebook te laten weten hoe leuk wij zijn en welke ledenwerfacties we vrijwel continu hebben uitstaan. Of liever gezegd: aanstaan. In het begin van het nieuwe jaar gaan we de wijk Doornsteeg aanvallen. Want met de slogan: “Er ligt een tennisbaan in je achtertuin” gaan we héél veel leden winnen!! Hoe dan? Heel simpel: “Even het fietstunneltje door en je bent er al”.

Leden werven, een kunst op zich. Maar lang niet zo moeilijk als leden behouden. Daar heeft het bestuur meer mankracht voor nodig. Dat moeten we met zijn allen doen. Valt je tennisgroepje uit elkaar en heb je geen aanvulling en overweeg je alleen dáárom te stoppen? Trek aan de bel, dat mag niet meer voorkomen!!

Een goed jaar. Maar niet voor iedereen. De lief- en leedcommissie van de vereniging probeert zo veel als mogelijk aandacht te geven aan langdurig geblesseerden en leden die ernstig ziek zijn. “Wat niet weet wat niet deert” gaat in dit geval niet op. Heb je tennismaatjes die langdurig afwezig zijn, meld het ons en we gaan er op af! Onderdeel van onze “community”!

Een goed jaar. Lang niet voor iedereen. We hebben leden in de vereniging die in 2018 familieleden hebben verloren. We hebben leden in de vereniging die geopereerd zijn of die nog geopereerd moeten worden. Hun zorgen zijn vaak groot. De tennisvereniging, laat staan een potje tennis, is al een poosje helemaal niet aan de orde. Mede namens het bestuur wens ik hen tóch een mooi kerstfeest, waar familiebanden worden aangetrokken en indien nodig versterkt. Waar ondanks grote zorgen toch nog wat warmte is.

Met een hartelijke en sportieve groet, en in alle opzichten alle goeds voor 2019, mede namens het bestuur en alle bestuurscommissies,

Sibert van Leeuwen

Voorzitter TV Sparta

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 33 245 1749

Bezoekadres

Watergoorweg 52
3861 MA Nijkerk